Overhandiging Gezinsmemorandum

Bij het aantreden van een nieuwe bestuursploeg in de gemeente, vond de Gezinsbond Kortenberg het nuttig om een aantal aandachtspunten te formuleren voor een gezinsvriendelijk beleid in Kortenberg. Dit document werd plechtig overhandigd op 7 maart in aanwezigheid van de schepenen

mevr. Goeminne (CD&V) bevoegd voor grond- en woonbeleid, natuurbehoud en leefmilieu, afvalbeleid, landbouw, senioren, ontwikkelingssamenwerking, gezin, welzijn, gezondheidszorg, gelijkekansenbeleid, kinderopvang (zonder voor- en naschoolse kinderopvang), dierenwelzijn

en mevr. Ledens (N-VA) bevoegd voor onderwijs (inbegrepen voor- en naschoolse kinderopvang), lokale economie en personeelsbeleid.

Lees zelf hier het Gezinsmemorandum Gezinsbond 2013.