Praktische info Kortenberg

Beste Bondslid,

Graag breng ik U op de hoogte van enkele wijzigingen in ons dienstenpakket:

  1. Kortingskaarten “ trein

De hernieuwing van de spoorkaarten kan vanaf 17 november via de voorzitter : M. Cappan , Stationsstraat, 40 gebeuren.

Een kopie van de te vernieuwde spoorkaarten van de gezinsleden is voldoende voor de aanvraag, behalve voor de gezinsleden ouder dan 18 jaar en nog ten laste ( jaarlijks te vernieuwen met een bewijs van de kinderbijslag).

Kostprijs per gezin: 6 Euro.

Eerste aanvraag kortingskaarten: Hiervoor is er telkens een bewijs van gezinssamenstelling  nodig, die je op de gemeente kosteloos kunt verkrijgen. Voor kinderen, ouder dan 18 jaar en nog ten laste, is er een bewijs van de kinderbijslag noodzakelijk. Kostprijs per gezin: 6 Euro

  1. Passen, Filmtickets “  Kinepolis”, 10-ritten Lijnkaart “De Lijn”

Aanvraag via e-mail: m.cappan@skynet.be, via telefoon 02/7598949 , zeker een drie- viertal dagen voor eerste gebruik.

De aangevraagde items worden afgehaald op het afgesproken tijdstip bij M. Cappan, Stationsstraat, 40.  Je lidkaart is noodzakelijk omdat daarop je toegestane  korting komt.

Per lijnkaart: korting 1,40 Euro

Key-card, railpas, : 5% korting

Filmticket: korting  2,00 Euro

Nog eens samengevat:

  • Rail pas 2-de klas : 77 Euro  ( 5% korting op je lidkaart)*
  • Go pas 2-de klas: 52 Euro ( 5% korting op je lidkaart)*
  • Key-card 2-de klas : 22 Euro (5% korting op je lidkaart)
  • Lijnkaarten de « LIJN »: 15 Euro (1,5 Euro korting op je lidkaart)
  • Kinepolis ( filmticket) 10,90 Euro ( 2 Euro korting op je lidkaart)*

De artikels met een * zijn niet in voorraad. Bestel ze dus tijdig!

Alle bestellingen kunnen via e-mail: m.cappan@skynet.be of via telefoon 02/7598949 gedaan worden. De bestellingen worden afgehaald op het afgesproken moment, Stationsstraat,40 3070 Kortenberg

De betaling gebeurt bij voorkeur op het rekeningnummer van de Gezinsbond: BE 94 7340 2881 9214. Kleine bestellingen kunnen ook cash betaald worden.