Toekomst Gezinsbond afdeling Kortenberg

Afdeling Kortenberg

Beste leden, 

Op 17 november 2022 vond de feestvergadering met receptie voor alle leden plaats in de Karterzaal van de abdij te Kortenberg.

Naast het voltallig bestuur was er 1 lid aanwezig. 

Zowel de huidige toestand  als de toekomst van de afdeling Kortenberg werden besproken.

De  huidige toestand:

De lokale aanwezigheid van de gezinsbond Kortenberg toont zich in de kinderoppasdienst ( i.s.m. de afdeling Everberg ), enkele kindgerichte activiteiten ( bvb. de paaseierenraap), ontmoetingsactiviteiten voor ouders ( i.s.m. de BIB ); een website ( gbgkortenberg.be ) en ledenvoordelen ( lijnkaarten, bioscooptickets, kortingskaarten NMBS en de gezinsspaarkorting bij de Standaard boekhandel ).

De gemiddelde leeftijd van de huidige vrijwilligers binnen de gezinsbond Kortenberg bedraagt 75 jaar.

De toekomst

De huidige vrijwilligers (bestuursleden) delen mee dat ze hun activiteiten binnen het plaatselijk bestuur niet hernieuwen. Ze zijn wel nog bereid om de lopende activiteiten af te handelen  tot 15 februari 2023.

Concreet betekent dit dat:

* de aanvraag kortingskaarten en de aankoop van lijnkaarten en bioscooptickets nog tot 15 februari kunnen gebeuren bij M. Cappan , tf 02/7598949 , e-mail: [email protected]

* De kinderoppasdienst verzekert wordt via de afdeling Everberg : Mevr. Demol, tf 02/7593339, GSM: 0476/233715, e-mail: [email protected]

Alleen indien er zich voor 31 januari 2023 toch enkele nieuwe vrijwilligers aanbieden, kan de toekomst van de afdeling verzekerd worden. 

Van deze gelegenheid wil het huidige bestuur alle leden danken voor hun lidmaatschap,  hun aanwezigheid op activiteiten en hun gewaardeerde steun. 

Als uittredend voorzitter wil ik ook alle huidige en vroegere bestuursleden danken, waarmee het altijd constructief en prettig samenwerken was. 

Het bestuur van de gezinsbond Kortenberg

M. Cappan, voorzitter