Home

De Gezinsbond Kortenberg heet U van harte welkom.

Op deze webstek vindt u meer informatie over de werking en geplande activiteiten van de Gezinsbond van Groot-Kortenberg.

Overzicht van de nieuwsartikelen:

DE BOND VOOR ALLE GEZINNEN

De Gezinsbond (voorheen Bond van Grote en van Jonge Gezinnen РBGJG) is een pluralistische en democratisch georganiseerde vereniging die zich inzet voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. De Bond verdedigt de belangen van de gezinnen, los van hun religieuze, ideologische of politieke opvattingen en los van de samenstelling van het gezin (grote en jonge gezinnen, grootouders, gezinnen met veel of weinig kinderen, éénoudergezinnen, gehuwden of samenwonenden, nieuw samengestelde gezinnen, enz.).
De Bond kiest voor kinderen en ijvert voor blijvende erkenning en waardering van het gezin als hoeksteen van onze samenleving, langs diverse werkpijlers:

– een waaier aan dienstverlening
– sociaal-cultureel werk en verenigingsleven
– gezinspolitieke actie

DOELSTELLINGEN

De Gezinsbond vzw groepeert gezinnen uit Vlaanderen en Brussel. De Bond wil, als grootste gezinsbeweging in Vlaanderen,

– de solidariteit tussen de gezinnen bevorderen,
– de belangen van de gezinnen behartigen,
– ijveren voor een gezins- en kindvriendelijk klimaat.

De Bond is is een vzw, werkt volkomen onafhankelijk en verdedigt de belangen van de gezinnen uit alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke kringen.
De Gezinsbond van Groot-Kortenberg doet dit lokaal door diensten te bieden en activiteiten in te richten (gezinsactiviteiten, activiteiten voor kinderen, gezinszegels, kinderoppasdienst, reductiekaarten, enz…)

DE BOND van GROOT-KORTENBERG
Michel Cappan, Voorzitter
Stationsstraat 40, 3070 Kortenberg
02 / 759 89 49

U bereikt ons ook via e-mail op [email protected]

DE BOND NATIONAAL
Gezinsbond vzw
Troonstraat 125, 1050 Brussel
Tel. 02 507 88 11
Fax 02 511 90 65
E-mail: [email protected]
Web: www.gezinsbond.be