Maandelijks archief: oktober 2023

Update Gezinsbond Kortenberg

Beste leden,

Na samenspraak met de Gezinsbond regio Leuven- Haacht( regio, waarbij de afdeling Kortenberg behoort) werd besloten dat de afdeling Kortenberg blijft bestaan.

De Gezinsbond Kortenberg zal nog enkel de volgende diensten verzorgen:

* De aanvraag van de kortingskaarten NMBS voor de grote gezinnen

*Verkoop van lijnkaarten met korting op de lidkaart 

*Noodzakelijke informatie voor de leden via e-mail.

Dit kunt u krijgen via M. Cappan, Stationsstraat 40 Kortenberg  ( Telefoon 02/7598949 of e-mail: m. cappan@skynet.be).

Voorstellen om activiteiten ( bvb. paaseierenraap, wandelingen, bezoeken, ……)  te organiseren, zijn altijd welkom . Maar dan moet ik op u beroep doen om ze te organiseren op organisatorisch en financieel vlak. Indien u, eventueel samen met een groep vrienden, een voorstel heeft, kan dit met u en /of met vrienden  uitgewerkt worden. Dit zou een nieuwe start kunnen zijn van de gezinsbond Kortenberg!

Met vriendelijke Bondsgroeten, 

Michel Cappan

Beste wensen voor 2023 vanwege afdeling Kortenberg

Beste Leden,

De Gezinsbond Kortenberg wenst U en Uw familie een gelukkig, goed en vooral gezond nieuw jaar 2023!

Ze hoopt dat er aan de corona- en energie ellende van de voorbije jaren een einde komt en dat alles weer min of meer “normaal” wordt.

Ook in 2023 hopen we dat de gezinsbond Kortenberg een nieuwe start kent met een vernieuwde vrijwilligersploeg met minimaal vier vrijwilligers, die hun schouders willen zetten onder de werkzaamheden van de gezinsbond met hun eigen creativiteit en inzet ten voordele van onze aangesloten verenigingen.

Leden die zich hiervoor geroepen voelen, kunnen contact opnemen met de voorzitter M. Cappan voor 31 januari 2023. Ze worden dan uitgenodigd op de eerstvolgende bestuursvergadering met het uittredende bestuur in het begin van februari, die dan een punt zet onder haar voorbije bestuursperiode.

Graag wil ik u er nog attent op maken dat de verlopen kortingskaarten van uw kinderen (kinderen geboren in 2010 en kinderen ten laatste geboren tussen 1998 en 2004) moeten vernieuwd worden. Doe dit zo snel mogelijk om eventuele ongemakken te vermijden! De hernieuwing kost u €6 / gezin.

Lijnkaarten “De lijn” (kostprijs €16) kunnen nog altijd en dit tot 15 februari 2023 besteld worden bij M. Cappan tf 02/7598949.

Met vriendelijke Bondsgroeten,

Het uittredend bestuur van de gezinsbond Kortenberg