Kortenberg: Feestvergadering met receptie

Beste leden,

Het bestuur van de Gezinsbond Kortenberg  nodigt U en/of partner uit op een

                                                         Feestvergadering met  receptie

 Donderdag 17 november 2022 vanaf 19 u  tot 21 uur in de Karterzaal van de Oude Abdij te Kortenberg

Het programma voorziet:

              19 u: ontvangst van de ingeschreven leden

              19u30: Korte toespraak door de uittredende voorzitter, gevolgd door het voorleggen en bespreken van de scan van de plaatselijke afdeling.

              21 u: einde receptie

Diverse vrijwilligers leggen  op het einde van dit jaar ( tevens het einde van de bestuursperiode 2016- 2022) hun taken neer  omwille van leeftijd. Het is daarom noodzakelijk , wil de plaatselijke afdeling blijven bestaan, nieuwe leden te vinden, die interesse hebben om de afdeling,op welke manier dan ook ,  te ondersteunen. 

Indien u als gezin daarin interesse toont, dan kunt u dat melden samen met de verplichte reservering voor de feestvergadering met receptie, die gratis is, per e-mail:m.cappan@skynet.be, per telefoon: 02/7598949 of per brief : M. Cappan, Stationsstraat 40 , Kortenberg.

De reservering met opgave van aantal ( alleen of met partner) moet voor 7 november 2022 gebeuren.

Met vriendelijke bondsgroeten, 

Het bestuur van de afdeling Kortenberg