Categoriearchief: Nieuws

Paaseierenraap aan de abdij!

GEZINSBOND V.Z.W.
AFDELING KORTENBERG

De gezinsbond Kortenberg knoopt weer aan met een mooie traditie , waar kinderen zeker en vast zullen naar uitkijken!
Op zaterdag 30 maart van 15u30 tot 17 u30 organiseert de Gezinsbond Kortenberg en dit in samenwerking met de dienst vrije tijd van de gemeente Kortenberg, Huis van het Kind en de BiB in het park van de abdij een Paaseierenraap voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar.

Mama’s en papa’s kunnen gerust meekomen en de allerkleinsten helpen bij het zoeken van de paaseitjes of kunnen genieten op het terras of in de cafetaria van de abdij van een koffie of een verfrissing. De uitbater is bereid gevonden om zijn terras twee dagen voor de officiële opening voor ons open te stellen.
Vergeet niet jullie eigen mandje mee te brengen!

Deelnameprijs: Gratis
Inschrijving is noodzakelijk maar ook beperkt en dit vanaf 1maart tot 23 maart via kortenberg.kwandoo.com.
Informatie kun je altijd krijgen bij M. Cappan, tf. 02/7598949 of via e-mail: m.cappan@skynet .be

En nog dit: voor onze wandelliefhebbers:

Op 12 maart 2024 om 14 u organiseert de gezinsbond regio Leuven- Haacht een wandeling te Tervuren. De afstand door het bos is 6 km en start aan het bezoekerscentrum , de Warandepoort, Tervuren.
Deelnameprijs: gratis
Bijkomende info kun je verkrijgen bij Mevrouw Mia Pollet tel: 0495/272090

Het bestuur van de gezinsbond Kortenberg

Gezinsbond krokusvakantie 2024

Voor de krokusvakantie start, nodigt de Gezinsbond Kortenberg U uit op de volgende activiteit:

  Op 22 februari 2024 om 20 u organiseert de BIB i.s.m. de gezinsbond ( Everberg en Kortenberg) een lezing : “Toen geluk nog heel gewoon was” met Dirk Musschoot als gastspreker.

Plaats : De bibliotheek Kortenberg
Deelname: gratis
Inschrijven is verplicht via kortenberg.kwandoo.com of aan de infobalie van de BIB.
U kunt meer info vinden in Kortenberg Infoblad februari op pagina 28

En tenslotte:

Met je lidkaart 2024 kun je ledenkortingen krijgen zoals in de Zoo of Planckendael, bij diverse evenementen, bij de aankoop van lijnkaarten ( korting van 10%): Info hierover vind je in de bijlage van het maandblad “De Bond” dat u in de week van 4-10 februari in uw bus hebt ontvangen.
Kortingskaarten NMBS voor kinderen van het geboortejaar 2005 en 2011 ( moeten vernieuwd worden) kunnen aangevraagd via M. Cappan .

Ons zeer beperkt bestuur wil zich verruimen met nieuwe gezinnen, die daarvoor veel “goesting” hebben en een beetje willen meehelpen !

Met vriendelijke bondsgroeten,

M. Cappan, voorzitter

Update Gezinsbond Kortenberg

Beste leden,

Na samenspraak met de Gezinsbond regio Leuven- Haacht( regio, waarbij de afdeling Kortenberg behoort) werd besloten dat de afdeling Kortenberg blijft bestaan.

De Gezinsbond Kortenberg zal nog enkel de volgende diensten verzorgen:

* De aanvraag van de kortingskaarten NMBS voor de grote gezinnen

*Verkoop van lijnkaarten met korting op de lidkaart 

*Noodzakelijke informatie voor de leden via e-mail.

Dit kunt u krijgen via M. Cappan, Stationsstraat 40 Kortenberg  ( Telefoon 02/7598949 of e-mail: m. cappan@skynet.be).

Voorstellen om activiteiten ( bvb. paaseierenraap, wandelingen, bezoeken, ……)  te organiseren, zijn altijd welkom . Maar dan moet ik op u beroep doen om ze te organiseren op organisatorisch en financieel vlak. Indien u, eventueel samen met een groep vrienden, een voorstel heeft, kan dit met u en /of met vrienden  uitgewerkt worden. Dit zou een nieuwe start kunnen zijn van de gezinsbond Kortenberg!

Met vriendelijke Bondsgroeten, 

Michel Cappan

Beste wensen voor 2023 vanwege afdeling Kortenberg

Beste Leden,

De Gezinsbond Kortenberg wenst U en Uw familie een gelukkig, goed en vooral gezond nieuw jaar 2023!

Ze hoopt dat er aan de corona- en energie ellende van de voorbije jaren een einde komt en dat alles weer min of meer “normaal” wordt.

Ook in 2023 hopen we dat de gezinsbond Kortenberg een nieuwe start kent met een vernieuwde vrijwilligersploeg met minimaal vier vrijwilligers, die hun schouders willen zetten onder de werkzaamheden van de gezinsbond met hun eigen creativiteit en inzet ten voordele van onze aangesloten verenigingen.

Leden die zich hiervoor geroepen voelen, kunnen contact opnemen met de voorzitter M. Cappan voor 31 januari 2023. Ze worden dan uitgenodigd op de eerstvolgende bestuursvergadering met het uittredende bestuur in het begin van februari, die dan een punt zet onder haar voorbije bestuursperiode.

Graag wil ik u er nog attent op maken dat de verlopen kortingskaarten van uw kinderen (kinderen geboren in 2010 en kinderen ten laatste geboren tussen 1998 en 2004) moeten vernieuwd worden. Doe dit zo snel mogelijk om eventuele ongemakken te vermijden! De hernieuwing kost u €6 / gezin.

Lijnkaarten “De lijn” (kostprijs €16) kunnen nog altijd en dit tot 15 februari 2023 besteld worden bij M. Cappan tf 02/7598949.

Met vriendelijke Bondsgroeten,

Het uittredend bestuur van de gezinsbond Kortenberg

Toekomst Gezinsbond afdeling Kortenberg

Afdeling Kortenberg

Beste leden, 

Op 17 november 2022 vond de feestvergadering met receptie voor alle leden plaats in de Karterzaal van de abdij te Kortenberg.

Naast het voltallig bestuur was er 1 lid aanwezig. 

Zowel de huidige toestand  als de toekomst van de afdeling Kortenberg werden besproken.

De  huidige toestand:

De lokale aanwezigheid van de gezinsbond Kortenberg toont zich in de kinderoppasdienst ( i.s.m. de afdeling Everberg ), enkele kindgerichte activiteiten ( bvb. de paaseierenraap), ontmoetingsactiviteiten voor ouders ( i.s.m. de BIB ); een website ( gbgkortenberg.be ) en ledenvoordelen ( lijnkaarten, bioscooptickets, kortingskaarten NMBS en de gezinsspaarkorting bij de Standaard boekhandel ).

De gemiddelde leeftijd van de huidige vrijwilligers binnen de gezinsbond Kortenberg bedraagt 75 jaar.

De toekomst

De huidige vrijwilligers (bestuursleden) delen mee dat ze hun activiteiten binnen het plaatselijk bestuur niet hernieuwen. Ze zijn wel nog bereid om de lopende activiteiten af te handelen  tot 15 februari 2023.

Concreet betekent dit dat:

* de aanvraag kortingskaarten en de aankoop van lijnkaarten en bioscooptickets nog tot 15 februari kunnen gebeuren bij M. Cappan , tf 02/7598949 , e-mail: m.cappan@skynet.be

* De kinderoppasdienst verzekert wordt via de afdeling Everberg : Mevr. Demol, tf 02/7593339, GSM: 0476/233715, e-mail: christiane_52@hotmail.com

Alleen indien er zich voor 31 januari 2023 toch enkele nieuwe vrijwilligers aanbieden, kan de toekomst van de afdeling verzekerd worden. 

Van deze gelegenheid wil het huidige bestuur alle leden danken voor hun lidmaatschap,  hun aanwezigheid op activiteiten en hun gewaardeerde steun. 

Als uittredend voorzitter wil ik ook alle huidige en vroegere bestuursleden danken, waarmee het altijd constructief en prettig samenwerken was. 

Het bestuur van de gezinsbond Kortenberg

M. Cappan, voorzitter

Kortenberg: Feestvergadering met receptie

Beste leden,

Het bestuur van de Gezinsbond Kortenberg  nodigt U en/of partner uit op een

                                                         Feestvergadering met  receptie

 Donderdag 17 november 2022 vanaf 19 u  tot 21 uur in de Karterzaal van de Oude Abdij te Kortenberg

Het programma voorziet:

              19 u: ontvangst van de ingeschreven leden

              19u30: Korte toespraak door de uittredende voorzitter, gevolgd door het voorleggen en bespreken van de scan van de plaatselijke afdeling.

              21 u: einde receptie

Diverse vrijwilligers leggen  op het einde van dit jaar ( tevens het einde van de bestuursperiode 2016- 2022) hun taken neer  omwille van leeftijd. Het is daarom noodzakelijk , wil de plaatselijke afdeling blijven bestaan, nieuwe leden te vinden, die interesse hebben om de afdeling,op welke manier dan ook ,  te ondersteunen. 

Indien u als gezin daarin interesse toont, dan kunt u dat melden samen met de verplichte reservering voor de feestvergadering met receptie, die gratis is, per e-mail:m.cappan@skynet.be, per telefoon: 02/7598949 of per brief : M. Cappan, Stationsstraat 40 , Kortenberg.

De reservering met opgave van aantal ( alleen of met partner) moet voor 7 november 2022 gebeuren.

Met vriendelijke bondsgroeten, 

Het bestuur van de afdeling Kortenberg

Geannuleerd: Paasbrunch en paaseierenraap in de abdij

Deze activiteit kan niet plaatsvinden gezien de federale maatregelen rond het Corona-virus.

De gezinsbond Kortenberg nodigt alle kinderen tot en met 10 jaar uit, samen met papa en mama, opa en oma op de

     Paasbrunch en paaseierenraap in de abdij te Kortenberg

           zaterdag 11 april 2020.

We starten met een lekkere paasbrunch (met o.a. koude gerechten,assortiment aan kazen, fruitsla, fruitsap, koffie of thee,…..) in de abdij om 10u30 en gaan dan omstreeks 11u30 de paaseitjes zoeken, die de paashaas kwistig zal rondgestrooid hebben rond de abdij.
Breng zeker en vast je mandje mee!

Deelnameprijs voor de brunch met inbegrip van de paaseitjes:

20 Euro per volwassene
10 Euro voor kinderen tussen 3 en 11 jaar
5 Euro voor kinderen jonger dan 3 jaar

De mogelijkheid bestaat ook om enkel aan de paaseierenraap deel te nemen: 5 Euro per kind

Inschrijving verplicht voor 2 april via e-mail m.cappan@skynet.be of in de brievenbus, Stationsstraat, 40. Inschrijving is pas definitief na betaling van het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer van de gezinsbond BE86 7343 4906 8350.

Iedereen is welkom!

Nieuwsbrief Meerbeek voorjaar 2020

JAMMIE!JAMMIE! – Spoor 6

Zondag 2 februari 2020 – 11u – O.C. Atrium, Dorpsstraat 177, Meerbeek

Kok Kiko heeft het ontzettend druk. Over enkele uren opent zijn nieuw restaurant. Maar er is nog veel werk aan de winkel! Wie dekt de tafel, ontvangt de klanten, neemt de jassen aan, deelt de menukaarten uit…? Zonder jullie hulp redt Kok Kiko het niet.

Op zondag 2 februari om 11u speelt Spoor 6 in

O.C. Atrium de kindervoorstelling Jammie! Jammie!

Voor gezinnen met kinderen van 3 tot 9 jaar.

Prijs: leden €3/pp, max €10 per gezin. Niet-leden €6/pp, max €20 per gezin.

Reservatie verplicht via arnalsteen.dehaes@gmail.com met vermelding lid/geen lid van de Gezinsbond en aantal volwassenen en aantal kinderen of via 02 757 09 21.

De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer

BE 61-7340-0270-7117, met vermelding van ‘Voorstelling’ + naam, aantal deelnemers en eventueel lidnummer.

Na de voorstelling bieden we alle aanwezigen een aperitief aan.

VERKEERSQUIZ – i.s.m. Vlaamse StichtingVerkeerskunde

Vrijdag 7 februari 20u – parochiezaal, Sint Antoniusstraat 19, Meerbeek

HOE GOED BEN JE OP DE HOOGTE VAN DE RECENTE EN DE IETS MINDER RECENTE VERKEERSREGELS?

TEST HET IN ONZE VERKEERSQUIZ!

Als weggebruiker wordt er verondersteld dat je de verkeersregels goed kent en correct kan toepassen.

Als voetganger, fietser en autobestuurder de verkeersregels naleven zorgt dat ervoor dat het verkeer een stukje veiliger verloopt.

 • Deel 1:   Welkom en inleiding

25 quizvragen

 • Deel 2:    Antwoorden overlopen

Vragen bespreken

Prijs: leden €2/pp – niet-leden €5/pp. Maximum 30 deelnemers.

Reservatie verplicht via arnalsteen.dehaes@gmail.com met vermelding lid/geen lid van de Gezinsbond of via 02 757 09 21.

De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer BE 61-7340-0270-7117, met vermelding van ‘Verkeersquiz’ + naam, aantal personen en eventueel lidnummer.

VOORDRACHT “HOE VERANDER IK MIJN TUIN IN EEN OASE VOOR INSECTEN EN VOGELS”

Donderdag  12 maart om 14u in O.C. Atrium, Dorpsstraat 177, Meerbeek

We bekijken hoe je een grasperk kunt omtoveren tot een oase voor insecten en vogels en dit zonder extra onderhoudswerk te creëren. 

Prijs: leden €5/pp en niet-leden €10/pp,  koffie en koek inbegrepen.

Inschrijven via www.gezinsbondgewestleuven.org of via Rosa Vrebos 02 759 73 51.

EEN GREEP UIT ONS JAARPROGRAMMA 2020

 • 02/02/2020: kindervoorstelling Jammie! Jammie! – 11u O.C. Atrium (i.s.m. Gezinsbond Everberg)
 • 07/02/2020: verkeersquiz – 20u parochiezaal Meerbeek
 • 12/03/2020: voordracht ‘hoe verander ik mijn tuin in een oase voor insecten en vogels’ – 14u O.C. Atrium
 • Juni 2020: wandeling met bezoek aan imker
 • 26/09/2020: ouder-kind yoga – 14u BIB Kortenberg*
 • 18/10/2020: interactieve, muzikale voorstelling DOENG TSJOEKA door île Sagit – 15u Everberg**
 • Najaar 2020: knutselnamiddag
 • 25/11/2020: voordracht ‘Een eigen willetje’ – 20u BIB Kortenberg*
 • December 2020: ‘soep op de stoep’

   *Inschrijven via uitbalie@kortenberg.be            

 **Inschrijven via christiane_52@hotmail.com             

GOSA PROGRAMMA 2020

zie bijgevoegde folder regionaal aanbod +

 • April 2020: busuitstap naar het kasteelpark TERHULPEN
 • 24/05/2020: ‘ROS BEIAARD’ met de bus naar de tienjaarlijkse stoet in Dendermonde
 • 08/06 – 12/06/2020: midweek naar ‘DE BOSBERG’
 • 31/08 – 04/09/2020: midweek naar het ‘REIGERSNEST’

=> Alle informatie en inschrijven bij Rosa Vrebos, 02 759 73 51

SOEP OP DE STOEP

Onze ‘soep op de stoep’ actie heeft 502 euro opgebracht. Hartelijk dank aan iedereen die ons gesteund heeft!

BABYSIT NODIG?

Wil je er eens een avondje tussenuit? Contacteer Gaby Penninckx op 0478 91 89 50 om een babysit aan te vragen.

VERKOOPPUNT Bij Rosa Vrebos kan je terecht voor lijnkaarten, GSM-kaarten, enz. met korting! Na telefonisch contact: 02 759 73 51.

Sinterklaas komt!

De gezinsbond Kortenberg nodigt je uit op:

“Sinterklaas komt!”

Wanneer : zaterdag 30 november 2019 om 14 u.

Waar: Oude Abdij, Karterzaal te Kortenberg

Vooraleer Sinterklaas zijn intrede doet, laat het meespeeltheater “Pruts en Tijl” met haar nieuwste creatie “Het pirateneiland” alle kinderen tot en met 8 jaar actief meespelen.
Om 16 u zullen ze samen met Pruts en Tijl de Sint begroeten met leuke Sinterklaasliedjes. Voor ieder ingeschreven kind brengt de Sint iets lekkers mee!
Mama’s, papa’s, oma’s en opa’s mogen er zeker en vast bij zijn.

Inschrijving: via briefje, e-mail of telefoon bij M. Cappan, Stationsstraat, 40, 3070 Kortenberg, tf: 02/7598949, e-mail: m.cappan@skynet.be .
Deelnameprijs: 7,00 Euro voor eerste kind, 5,00 euro voor het tweede kind, 5 euro en volgende kinderen uit hetzelfde gezin. Niet- bondsleden betalen telkens het dubbele.

Inschrijving is pas definitief na betaling op het rekeningnummer van de gezinsbond: BE86 7343 4906 8350 en dit voor 25 november 2019.

Iedereen is welkom!

Meerbeek herfst 2019

GELEIDE WANDELING IN DE ROTTE GATEN – 08/09/2019
Op zondag 8 september gaan we onder de deskundige leiding van Natuurpuntgidsen
Paul van Leest en Aurora De Marrez op verkenning in de Rotte Gaten.
Samenkomst aan de kerk van Meerbeek om 14u.
Stevige stapschoenen zijn absoluut nodig! Deze wandeling is jammer genoeg niet geschikt voor buggy’s of rolstoelen.
Prijs: 2 euro/persoon voor leden en 4 euro/persoon voor niet leden – kinderen gratis. Prijs is inclusief gidsen, drankje en versnapering.
Inschrijven voor 4 september via arnalsteen.dehaes@gmail.com of 02 757 09 21
De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer BE 61-7340-0270-7117, met vermelding van ‘wandeling’ + naam, aantal personen en eventueel lidnummer.

De Rotte Gaten is een groot broekbos en de thuisbasis voor heel wat dieren. Er is een leuk avonturenpad. Kinderen van alle leeftijden kunnen hier naar hartenlust spelen. Maar dit pad is meer dan een speelbos. Natuurbeleving staat centraal. Er is ook een blotevoetenpad, een onvergetelijke beleving voor je voeten en zintuigen. Ook een plankenpad, dat dwars door vochtig moeras gaat, is aanwezig. Aan het begin en het einde van dit pad kan je je evenwicht testen op de stammetjes. Avontuur verzekerd!

GROTE TWEEDEHANDSBEURS – 05/10/2019
Zaterdag 5 oktober 2019 van 13:00 tot 16:00 – O.C. Atrium, Dorpsstraat 177, Meerbeek
Verkoop voor eigen rekening van speelgoed, boeken, babyspullen, dvd’s, …

Alle info en tafelreservatie:
Gaby Penninckx, 0478 91 89 50, penninckx-gaby@hotmail.com.
Leden kunnen een tafel(s) reserveren aan € 5/tafel, niet leden aan € 7/tafel en dit tot 30 september of tot de zaal vol is.
Reservatie bij Gaby is pas definitief na storting van het correcte bedrag op rekeningnummer BE 61-7340-0270-7117, met vermelding van naam, aantal tafels en eventueel lidnummer!
Gratis toegang voor kopers. Iedereen hartelijk welkom!