Categoriearchief: Kortenberg

Beste wensen voor 2023 vanwege afdeling Kortenberg

Beste Leden, 

De Gezinsbond Kortenberg wenst U en Uw familie een gelukkig, goed en vooral gezond nieuw jaar 2023!

Ze hoopt dat er aan de corona- en energie ellende van de voorbije jaren een einde komt en dat alles weer min of meer “normaal” wordt.

Ook in 2023 hopen we dat de gezinsbond Kortenberg een nieuwe start kent met een vernieuwde vrijwilligersploeg met minimaal vier vrijwilligers, die hun schouders willen zetten onder de werkzaamheden van de gezinsbond met hun eigen creativiteit en inzet ten voordele van onze aangesloten verenigingen.

Leden die zich hiervoor geroepen voelen, kunnen contact opnemen met de voorzitter M. Cappan voor 31 januari 2023. Ze worden dan uitgenodigd op de eerstvolgende bestuursvergadering met het uittredende bestuur in het begin van februari, die dan een punt zet onder haar voorbije bestuursperiode.

Graag wil ik u er nog attent op maken dat de verlopen kortingskaarten van uw kinderen (kinderen geboren in 2010 en kinderen ten laatste geboren tussen 1998 en 2004) moeten vernieuwd worden. Doe dit zo snel mogelijk om eventuele ongemakken te vermijden! De hernieuwing kost u €6 / gezin.

Lijnkaarten “De lijn” (kostprijs €16) kunnen nog altijd en dit tot 15 februari 2023 besteld worden bij M. Cappan tf 02/7598949.

Met vriendelijke Bondsgroeten,

Het uittredend bestuur van de gezinsbond Kortenberg                                                                                         

Toekomst Gezinsbond afdeling Kortenberg

Afdeling Kortenberg

Beste leden, 

Op 17 november 2022 vond de feestvergadering met receptie voor alle leden plaats in de Karterzaal van de abdij te Kortenberg.

Naast het voltallig bestuur was er 1 lid aanwezig. 

Zowel de huidige toestand  als de toekomst van de afdeling Kortenberg werden besproken.

De  huidige toestand:

De lokale aanwezigheid van de gezinsbond Kortenberg toont zich in de kinderoppasdienst ( i.s.m. de afdeling Everberg ), enkele kindgerichte activiteiten ( bvb. de paaseierenraap), ontmoetingsactiviteiten voor ouders ( i.s.m. de BIB ); een website ( gbgkortenberg.be ) en ledenvoordelen ( lijnkaarten, bioscooptickets, kortingskaarten NMBS en de gezinsspaarkorting bij de Standaard boekhandel ).

De gemiddelde leeftijd van de huidige vrijwilligers binnen de gezinsbond Kortenberg bedraagt 75 jaar.

De toekomst

De huidige vrijwilligers (bestuursleden) delen mee dat ze hun activiteiten binnen het plaatselijk bestuur niet hernieuwen. Ze zijn wel nog bereid om de lopende activiteiten af te handelen  tot 15 februari 2023.

Concreet betekent dit dat:

* de aanvraag kortingskaarten en de aankoop van lijnkaarten en bioscooptickets nog tot 15 februari kunnen gebeuren bij M. Cappan , tf 02/7598949 , e-mail: [email protected]

* De kinderoppasdienst verzekert wordt via de afdeling Everberg : Mevr. Demol, tf 02/7593339, GSM: 0476/233715, e-mail: [email protected]

Alleen indien er zich voor 31 januari 2023 toch enkele nieuwe vrijwilligers aanbieden, kan de toekomst van de afdeling verzekerd worden. 

Van deze gelegenheid wil het huidige bestuur alle leden danken voor hun lidmaatschap,  hun aanwezigheid op activiteiten en hun gewaardeerde steun. 

Als uittredend voorzitter wil ik ook alle huidige en vroegere bestuursleden danken, waarmee het altijd constructief en prettig samenwerken was. 

Het bestuur van de gezinsbond Kortenberg

M. Cappan, voorzitter

Kortenberg: Feestvergadering met receptie

Beste leden,

Het bestuur van de Gezinsbond Kortenberg  nodigt U en/of partner uit op een

                                                         Feestvergadering met  receptie

 Donderdag 17 november 2022 vanaf 19 u  tot 21 uur in de Karterzaal van de Oude Abdij te Kortenberg

Het programma voorziet:

              19 u: ontvangst van de ingeschreven leden

              19u30: Korte toespraak door de uittredende voorzitter, gevolgd door het voorleggen en bespreken van de scan van de plaatselijke afdeling.

              21 u: einde receptie

Diverse vrijwilligers leggen  op het einde van dit jaar ( tevens het einde van de bestuursperiode 2016- 2022) hun taken neer  omwille van leeftijd. Het is daarom noodzakelijk , wil de plaatselijke afdeling blijven bestaan, nieuwe leden te vinden, die interesse hebben om de afdeling,op welke manier dan ook ,  te ondersteunen. 

Indien u als gezin daarin interesse toont, dan kunt u dat melden samen met de verplichte reservering voor de feestvergadering met receptie, die gratis is, per e-mail:[email protected], per telefoon: 02/7598949 of per brief : M. Cappan, Stationsstraat 40 , Kortenberg.

De reservering met opgave van aantal ( alleen of met partner) moet voor 7 november 2022 gebeuren.

Met vriendelijke bondsgroeten, 

Het bestuur van de afdeling Kortenberg

Huldiging bestuur


Naar aanleiding van het einde van deze legislatuur in de Gezinsbond houdt het bestuur eraan alle bestuursleden (vanaf 1970) te ontmoeten.

Daarom nodigde het bestuur van de Gezinsbond Kortenberg alle voormalige en huidige bestuursleden samen met / of partner uit op een gezellig weerzien met een hapje en drankje op woensdag 14 september in de Karterzaal van de abdij te Kortenberg.

Er waren 15 van de 30 (ex-) bestuursleden aanwezig. Na een korte toespraak door de voorzitter met ophalen van een aantal herinneringen en anekdotes was er nog tijd voor een gezellig samenzijn met taart en een drankje.

De voorzitter Michel Cappan met zijn echtgenote

Geannuleerd: Paasbrunch en paaseierenraap in de abdij

Deze activiteit kan niet plaatsvinden gezien de federale maatregelen rond het Corona-virus.

De gezinsbond Kortenberg nodigt alle kinderen tot en met 10 jaar uit, samen met papa en mama, opa en oma op de

     Paasbrunch en paaseierenraap in de abdij te Kortenberg

           zaterdag 11 april 2020.

We starten met een lekkere paasbrunch (met o.a. koude gerechten,assortiment aan kazen, fruitsla, fruitsap, koffie of thee,…..) in de abdij om 10u30 en gaan dan omstreeks 11u30 de paaseitjes zoeken, die de paashaas kwistig zal rondgestrooid hebben rond de abdij.
Breng zeker en vast je mandje mee!

Deelnameprijs voor de brunch met inbegrip van de paaseitjes:

20 Euro per volwassene
10 Euro voor kinderen tussen 3 en 11 jaar
5 Euro voor kinderen jonger dan 3 jaar

De mogelijkheid bestaat ook om enkel aan de paaseierenraap deel te nemen: 5 Euro per kind

Inschrijving verplicht voor 2 april via e-mail [email protected] of in de brievenbus, Stationsstraat, 40. Inschrijving is pas definitief na betaling van het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer van de gezinsbond BE86 7343 4906 8350.

Iedereen is welkom!

Sinterklaas komt!

De gezinsbond Kortenberg nodigt je uit op:

“Sinterklaas komt!”

Wanneer : zaterdag 30 november 2019 om 14 u.

Waar: Oude Abdij, Karterzaal te Kortenberg

Vooraleer Sinterklaas zijn intrede doet, laat het meespeeltheater “Pruts en Tijl” met haar nieuwste creatie “Het pirateneiland” alle kinderen tot en met 8 jaar actief meespelen.
Om 16 u zullen ze samen met Pruts en Tijl de Sint begroeten met leuke Sinterklaasliedjes. Voor ieder ingeschreven kind brengt de Sint iets lekkers mee!
Mama’s, papa’s, oma’s en opa’s mogen er zeker en vast bij zijn.

Inschrijving: via briefje, e-mail of telefoon bij M. Cappan, Stationsstraat, 40, 3070 Kortenberg, tf: 02/7598949, e-mail: [email protected] .
Deelnameprijs: 7,00 Euro voor eerste kind, 5,00 euro voor het tweede kind, 5 euro en volgende kinderen uit hetzelfde gezin. Niet- bondsleden betalen telkens het dubbele.

Inschrijving is pas definitief na betaling op het rekeningnummer van de gezinsbond: BE86 7343 4906 8350 en dit voor 25 november 2019.

Iedereen is welkom!

Vormingsavond Kortenberg “Een goede kindertijd”

Mevrouw, Mijnheer,

De gezinsbond Kortenberg nodigt je uit op een vormingsavond, georganiseerd door de ouderverenigingen van de basisscholen  en de gezinsbond samen met het huis van het kind:

                                  “Een goede kindertijd voor alle kinderen en jongeren in Kortenberg”

Wanneer: Maandag 17 juni  om 20 uur. Einde voorzien om 22 uur.

Waar:  Refter van de Regenboog, Kloosterstraat 10 Kortenberg

Je  bent van harte welkom!

OPROEP :

De gezinsbond heeft dringend nood aan nieuwe vrijwilligers, die zich willen inzetten voor onze gezinnen: hetzij voor het organiseren van activiteiten voor groot en klein, jong en oud, hetzij  voor het secretariaat, hetzij voor het onthaal van jonge gezinnen, enz. en dit  op een  ritme, dat jezelf bepaalt.

Kennismaking met de huidige en andere nieuwe vrijwilligers voorzien we in de maand september.

Het bestuur van de gezinsbond Kortenberg

Infoavond: Het nieuwe erfrecht

Vroeg of laat word je in je leven geconfronteerd met erven en nalatenschappen. Op 1 september 2018 werd het erfrecht echter grondig gewijzigd. Tijdens deze uiteenzetting wordt overlopen welke wijzigingen voor jou van belang kunnen zijn. Het is immers noodzakelijk om stil te staan bij de ‘financiële’ gevolgen voor de partner, (klein)kinderen en geliefden die achterblijven. Hoe kan jij je vermogen verdelen binnen de krijtlijnen van het nieuwe erfrecht? Deze vorming geeft je alvast de nodige handvaten.

Donderdag 14 maart om 20 u.

Donderdag 14 maart 2019 van 20:00 – 22:00 in de Bibliotheek Kortenberg

De Bib ism Gezinsbond Kortenberg

Kosteloos

Inschrijven is verplicht en kan via kortenberg.kwandoo.com

Meer info: [email protected] of 02 755 22 80

Klik voor extra info

Nieuwsbrief Kortenberg voorjaar 2019

Beste Leden, 

Vooreerst wenst de gezinsbond Kortenberg u en uw familie een prachtig en gezondvol nieuw jaar 2019!

In deze nieuwsbrief vind je de aangepaste tarieven van de NMBS- kaarten, de bioscooptickets en de lijnkaarten vanaf 1 februari 2019 samen met de aangepaste korting op je lidkaart 2019.

NMBS – passen: – Go- pas : 53 Euro

                                     – Railpas eerste klas: 128 Euro; Railpas tweede klas: 83 Euro

                                    –  Key-card: 24 Euro 

De korting bedraagt telkens 5 % op je lidkaart

* Bioscooptickets:  Kinepolis: 11,30 Euro . de korting bedraagt 2,00 Euro op de lidkaart.

* Lijnkaarten : 16 Euro  met een korting van 1,60 Euro op de lidkaart.

Bestellen op tijd is noodzakelijk via telefoon (02/7598949) of via e-mail [email protected] . Het afhalen van de bestelling kan na afspraak, bij M. Cappan, Stationsstraat 40.

De betaling gebeurt bij voorkeur op het rekeningnummer:BE 94 7340 2881 9214 van de gezinsbond. 

Afnamen van je tegoeden op je lidkaart zijn per schijf van 10 Euro altijd mogelijk!

Ik wens je ook met deze nieuwsbrief op de hoogte brengen van onze eerstvolgende activiteiten:

* Op  donderdag 14 maart 2019 om 20 u: “ Het nieuwe erfrecht” in de BIB, Dr. Dewalsplein 30: een organisatie van de gezinsbond i.s.m. de BIB.

* Op zaterdag  20 april 2019 om 10 u30: “ Paasbrunch en paaseierenraap” in en rond de abdij te Kortenberg.

* Op dinsdag 7 mei 2019: “Wat moeten we nu geloven,dokter?” in de BIB, Dr. Dewalsplein 30: een organisatie van de gezinsbond i.s.m. de BIB.

Hierover krijg je meer info in een volgende nieuwsbrief, het maandmagazine “ De Bond” en Zoeklicht op.

Tot slot doe ik een warme oproep aan ieder lid , die mee wil helpen binnen het bestuur van de gezinsbond op een of andere manier, zich te melden bij M. Cappan, Stationsstraat 40.

Het huidig bestuur is dringend op zoek naar jongere bestuursleden, om niet alleen de ploeg te versterken en opvolging te verzekeren , maar ook om nieuwe, frisse ideeën aan te brengen.

Het bestuur van de gezinsbond Kortenberg

Kortenberg najaar 2018: De Sint komt!

De gezinsbond Kortenberg nodigt je uit op:

“Sinterklaas komt!”

Wanneer : zaterdag 24 november 2018 om 14 u.

Waar: Oude Abdij,  te Kortenberg

Vooraleer Sinterklaas zijn intrede doet, laat het meespeeltheater “Pruts en Tijl” met haar nieuwste creatie  “Wat een circus” alle kinderen tot en met 10 jaar actief meespelen.

Om 16u zullen ze samen met Pruts en Tijl de Sint begroeten met leuke Sinterklaasliedjes. Voor ieder ingeschreven kind brengt de Sint iets lekkers mee!

Mama’s, papa’s, oma’s en opa’s mogen er zeker en vast bij zijn.

Inschrijving: via briefje, e-mail of telefoon bij M. Cappan, Stationsstraat, 40, 3070 Kortenberg, tf: 02/7598949, e-mail: [email protected] .

Deelnameprijs: 8 Euro voor eerste kind, 6 euro voor tweede kind, 5  euro voor derde en volgende kinderen uit hetzelfde gezin.  Niet- bondsleden betalen telkens het dubbele.

Inschrijving is pas definitief na betaling op het rekeningnummer van de gezinsbond: BE86 7343 4906 8350 en dit voor 20 november 2017.

Iedereen is welkom!

En nog dit:

Passen en lijnkaarten

 • Rail pas 2-de klas : 77 Euro  ( 5% korting op je lidkaart)*
 • Go pas 2-de klas: 52 Euro ( 5% korting op je lidkaart)*
 • Key-card 2-de klas : 23 Euro (5% korting op je lidkaart)
 • Lijnkaarten de « LIJN »: 16 Euro (1,6 Euro korting op je lidkaart)
 • Kinepolis ( filmticket) 11,05 Euro ( 2 Euro korting op je lidkaart)*

De artikels met een * zijn niet in voorraad. Bestel ze dus tijdig!

Alle bestellingen kunnen via e-mail: [email protected] of via telefoon 02/7598949 gedaan worden. De bestellingen worden afgehaald op het afgesproken moment, Stationsstraat 40 – 3070 Kortenberg.
De betaling gebeurt bij voorkeur op het rekeningnummer van de Gezinsbond: BE 94 7340 2881 9214. Kleine bestellingen kunnen ook cash betaald worden.

Het bestuur Gezinsbond Kortenberg